Svenska livsmedelsframgångar i Kina

Svenska livsmedelsframgångar i Kina

Genom kontakter via Svensk-Kinesiska Handelskammaren har fyra svenska livsmedelsproducenter nått sin första provorder i Kina. Allt startade med att en kinesisk delegation från Lianhua besökte de svenska företagen under juni månad i år. Lianhua svarade med att bjuda in till en riktad mässa för internationell mat i Shanghai i slutet av juli där ett 150-tal livsmedelsföretag, från hela Europa, var inbjudna och drygt 60 kom till mässan för att visa upp sina produkter.

 Findus, Gillebagarn, Lantmännen och Spendrups har alla haft täta kontakter med den Kinesiska detaljhandelskedjan Lianhua sedan i somras. Lianhua är en av Kinas största detaljhandelskedjor med över 4000 butiker i olika koncept.

– Det är fantastiskt roligt att dessa svenska företag kommit så långt som till en provorder på så kort tid, säger Henry Lee som är ordförande i Svensk-Kinesiska Handelskammaren. Kina är en marknad i stark tillväxt med över 1,3 miljarder invånare och efterfrågan på internationella livsmedel är stigande och den kinesiska handeln utvecklas på alla sätt. Henry Lee tillägger att han tror att relationsbyggandet och de svenska företagens höga produktkvalitet har spelat stor roll i processen,så här långt.

Går testförsäljningen bra, ser de svenska företagen; Findus, Gillebagarn, Lantmännen och Spendrups fram emot en lansering på bredare front under våren, lagom till Expo 2010 i Shanghai.

Energi- och Miljökonferens i Shijiazhuang 2006-11-14

Falkenbergs kommun är kända för sitt tidiga miljötänkande och satsningar på förnybar energi både i form av vindkraft och solenergi. Kommunens projekt med denna inriktning är att ytterligare en vindkraftpark byggs i Lövstaviken under 2006 samt projektering av en större vindkraftpark ute till havs vid det s.k. Skottarevet. Dessutom planeras en Biogasanläggning i kommunen.

Falkenbergs Kommun har sedan år 2001 ett etablerat samarbete med Shijiazhuang i Kina. Shijiazhuang är huvudstad i provinsen Hebei och har 9,3 miljoner invånare. Shijiazhuang ligger ca 280 km söder om Beijing.

Energi- och Miljökonferens i Shijiazhuang är inriktade på områden rörande energi- och miljöfrågor.

Partnerna med denna energi och miljökonferensen i Falkenberg är:

Falkenbergs Stadshus AB

Falkenbergs Energi AB Ordf. Östen Nilsson

FEAB AB  VD Jan-Åke Jacobsson, marknadschef Jörgen Glemme

FAVRAB VD Rolf Jonsson

Lee & Partners AB:s  VD Henry Lee

Tolk och översättare An Shu