SCCC´s seminariet Business China 2012 är ett samarbete mellan Casino Cosmopol och Swedish Chinese Chamber of Commerce.

ett seminarium som höll i städerna Malmö, Stockholm, Göteborg och sundsvall i samband med det Kinesiska nyåret.

Seminariet berör det mesta man behöver veta om affärslivet och möjligheterna i världens mest expansiva region.

SCCC bjudit in ledande experter på affärer i Kina till ett seminarium som belyser affärsvillkor och svårigheter som kan möta svenska företag i Kina.

Tema enligt nedan

Zhang Qing Feng | Deputy President and Secretary-General of ministry of Commerce

VÄXANDE AFFÄRSUTBYTE FÖR SME-FÖRETAG

De kinesiska SME-företagens gryende internationalisering öppnar möjligheter för svenska SME-företag. Mr Zhang är väl förtrogen med de internationella avtal och företagsuppköp som Kina gjort och hans enhet publicerar årlig statistik över Kinas 500 största export- och importföretag.

Pei Zhixiang | Deputy Director, Committee of Caofeidian Eco-City, Tangshan

CLEANTECH INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE ECO-CITY

Mr Pei Zhixiang påvisar behovet av miljöinvesteringar i Kina. Han är verksam i uppförandet av ärldens största ekostad, Caofeidian, i nordöstra Kina. Staden anläggs i Bohai Bay som med avancerad miljöteknik ska blomstra och konkurrera med Tokyo Bay efter 2020.

Bob Lee | Advokat/partner, MAQS Law Firm

AFFÄRSRÄTT OCH FÖRETAGARMORAL

Advokat Bob Lee vägleder om juridik och affärsmoral i Kina. Mr Lee har deltagit i över 250 förhandlingar inom Corporate Finance och Mergers & Acquisitions. Med sin tvåkulturella bakgrund har han en djup förståelse för praktiskt gränsöverskridande företagande mellan Kina och västvärlden.

Sean Duffy | Grundare/VD, Duffy Agency

MARKNADSKOMMUNIKATION/BRANDING

Sean Duffy fokuserar på internationell varumärkesutveckling med särskild inriktning på Internet, beskriver fallgroparna i mötet mellan västerländskt marknadsföringstänkande och kinesisk kultur. Sean har 25 års erfarenhet av varumärkesstrategi i Boston, San Francisco, Stockholm och Köpenhamn.

PWC | INVESTERING OCH VINSTHEMTAGNING

Genom PWC får vi en orientering om finansieringsmöjligheter, vinstbeskattning, vinsthemtagning, handels- och tulltariffer. PWC har en egen Kinadesk som servar kunderna med dessa frågor och har med sina 17.000 anställda god överblick av internationellt företagande.