Kinas nya tillväxtmål och våldsamma reformer

Kinas nya tillväxtmål och våldsamma reformer

Under veckan har nationella folkkongressen i Peking – årets största politiska möte i Kina – lidit mot sitt slut. I sin årliga arbetsrapport satte Premiärminister Li Keqiang tio miljoner nya jobb och en ekonomisk tillväxt på 7 procent som målsättning för 2015.

Det vore givetvis drömsiffror för vilken annan nation som helst – men i Kina utgör 7 procent den lägsta tillväxten på över två decennium. Anledningarna till avmattningen är många; framför allt ligger det ju i själva sakens natur att hög procentuell tillväxt blir svårare att uppnå från en större bas – Kinas tillväxt på 7 procent i år är faktiskt större i reella tal än tillväxten på 14 procent år 2007.

Vidare så har de senaste två årtiondenas genomsnittliga tillväxt på över 10 procent skett främst genom en ökning av produktivitet och kapital. Produktionen riskerar nu minska i takt med Kinas arbetsstyrka, som av demografiska skäl nådde sin topp 2012 och under de kommande åren beräknas krympa med tiotals miljoner arbetare.

Likaledes har de senaste årens lättillgängliga kapital gjort att Kinas skuldvnivå (myndigheter, hushåll och företag) nu ligger kring 250 procent av BNP, vilket är en ökning med 100 procentenheter sedan 2008. Dessa krediter möjliggjorde för Kina att klara sig genom den globala finanskrisen med hög tillväxt, men resulterade i en skuldnivå som tvingat bankerna att de senaste två åren strama till sin utlåning.

Det skriver bland annat The Economist, som i veckans nummer också påpekar att mycket av detta kapital gick till fastighetsutvecklare och byggbolag, vilket överhettade fastighetssektorn som nyligen utgjorde cirka 15 procent av hela Kinas ekonomi. Men under årets första två månader sjönk antalet påbörjade fastighetsprojekt med en femtedel, och Kina har Kina ett rekordhögt inventarium av osålda lägenheter. Det är osäkert om fastighetssektorn alls kommer växa under 2015.

SCCC medlemsföretag Ljunghäll´s etablering i Kina

Ljunghäll AB:s planer på en ny fabrik i Kina.

Sedan början av 2012 har pressgjuteriet Ljunghäll AB tittat på att etablera sig med en helt ny fabrik i Kina. Mycket på grund av att Volvo PV numera ägs av kinesiska Geely och har öppnat en tillverkningsfabrik i Chengdu.

”Stärker vår position”

En etablering i Kina skulle förstås betyda mycket för företaget, som är Vimmerby kommuns största privata arbetsgivare med cirka 500 anställda vid fabriken i Södra Vi. I dagsläget skeppar man inga produkter till Kina. – Sedan januari 2012 har vi sökt en lämplig pressgjutare i Kina. Det går inte att skeppa grejer från Södra Vi. Det är för krångligt och dyrt. Många av de europeiska tillverkarna vill ha en europeisk pressgjutare som finns i Kina och får vi till det här kommer det att stärka vår position. Kunder vill ha lokalt producerat.

Kinesiskt nyår 21 februari 2015

SCCC´s Kinesiskt nyår 21 februari 2015.

Firande av den kinesiskt nyår – Getens år ägde rum den 21 feb.

Gemensamt upplevde vi ett traditionell kinesisk nyårskultur med dans och sång med toner från både öst och väst samt en Spektakulär fartfylld nyårsshow av yppersta kvalitet och kinesisk buffé.

Kinesiskt nyår är ett samarrangemang mellan Casino Cosmopol och Swedish Chinese Chamber of Commerce.

En väldigt lyckat event som drog fullt hus.