Kina Seminariet med svensk kinesiska förening i Göteborg Nov 2014 i samarbete med SCCC