Firandet av det Kinesiska nyåret hos Consulate-General of the People’s Republic of China in Gothenburg.

SCCC nyår 2019 General konsul Gu Hui

Det kinesiska nyårets firandet

Det kinesiska nyåret är den största högtiden i Kina. Högtiden äger rum vid olika datum och i år är det nyårsafton den 25 januari 2019. SCCC deltog Nyårsfirandet på inbjudan av Gu Hui, Consulate-General of the People’s Republic of China in Gothenburg.