SCCC besöker medlemsföretag, MAQS Advokatbyrås Estlands kontor

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar

I grund och botten handlar det för vår del om att hjälpa företag att se vilka möjligheter och resurser som finns i Estland