Den personliga kontakten viktigast i Kina

 I väst möter företag företag. I Kina måste man känna någon till hjärtat. Vill man något ska man träffas- att E-maila räcker inte. MIGs tredje Kinaseminarium handlade om att lyckas i affärer.

 Viktigast av allt är att skapa personliga och goda relationer. Man ska ha gjort sin hemläxa om Kina och man ska inte underskatta kinesisk förmåga att göra affärer.

Tre föredragshållare, Henry Lee, ordförande i Swedish Chinese Chamber of Commerce, Bob Lee, advokat och ordförande i svensk-kinesiska föreningen och varumärkesstrategen Sean Duffy riktade in sig på goda relationer, myter om Kina och affärsjuridik.

Kina, för 30 år sedan ett utvecklingsland, är i dag den kanske största ekonomin i världen. Från att ha varit världens fabrik har landet blivit västvärldens nya marknad.

– Det är viktigt att ha nätverk och dörröppnare, någon som har en djup relation med Kina. Bygg relationer, understryker Henry Lee.

I Kina gäller strikta regler, hierarki och lydnad och affärer kan misslyckas genom kunskapsbrister.

Sean Duffy pekade på tre existerande Kina, där föräldrarnas röda Kina och vårt Made in China fortfarande styr, men där våra barns Kina får ökat inflytande. Det som krävs för att lyckas i Kina är en egen metod, menar han.

– Anpassa budskapet med kinesisk hjälp. Börja i smått och tro inte ni kan lyckas i Kina bara för att er produkt gjort succé i Sverige.

Juridisk har Kina numera ett väletablerat legalt ramverk för affärer, ett arbete som inleddes 1978. Det har blivit enklare att starta företag. Avtalsfrihet råder, landet erkänner utländska domar och äganderätt respekteras. Full kapitalism råder, men staten har kontrollen och affärer påverkas av förbud och restriktioner, av vad som är tillåtet och vad som uppmuntras av regimen. 

– Det bästa är att ge sig in sektorer som uppmuntras: miljö, hållbarhet och högteknologi. Då finns goda förutsättningar för finansiering och myndighetstillstånd, råder Bob Lee.