Falkenbergs kommun är kända för sitt tidiga miljötänkande och satsningar på förnybar energi både i form av vindkraft och solenergi.

Kommunens projekt med denna inriktning är att ytterligare en vindkraftpark byggs i Lövstaviken under 2006 samt projektering av en större vindkraftpark ute till havs vid det s.k. Skottarevet. Dessutom planeras en Biogasanläggning i kommunen.

Falkenbergs Kommun har sedan år 2001 ett etablerat samarbete med Shijiazhuang i Kina. Shijiazhuang är huvudstad i provinsen Hebei och har 9,3 miljoner invånare. Shijiazhuang ligger ca 280 km söder om Beijing.

Energi- och Miljökonferens i Shijiazhuang är inriktade på områden rörande energi- och miljöfrågor.

Partnerna med denna energi och miljökonferensen i Falkenberg är:

Falkenbergs Stadshus AB

Falkenbergs Energi AB Ordf. Östen Nilsson

FEAB AB  VD Jan-Åke Jacobsson, marknadschef Jörgen Glemme

FAVRAB VD Rolf Jonsson

Lee & Partners AB:s  VD Henry Lee

Tolk och översättare An Shu