Om oss

SCCC Seminar

The Swedish Chinese Chamber of Commerce

The Swedish Chinese Chamber of Commerce med förkortning “SCCC” är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden med verksamhetsområde i Sverige och Kina.

Till medlem antages inom föreningens verksamhetsområde etablerad affärsman som är villig att följa föreningens stadgar och beslut samt kan antas att som medlem bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål, vilket är att främja svenska och kinesiska företag och affärsmän som har affärsrelationer med Sverige och Kina.

Vidare vill föreningen stödja insatser som professionella föreläsningar för att höja medlemmarnas kunskaper, organisera besök i Kina samt stödja lokala kinesiska kulturella aktiviteter, sport m m..

Att i frågor av gemensam natur vara kontaktorgan med övriga intresseorganisationer runt världen samt med svenska och kinesiska myndigheter och dess förvaltningsorgan, liksom med regionala och statliga myndigheter och förvaltningar och dessas organ.

Genom sin verksamhet skall SCCC stärka samhörighet och samarbete mellan medlemmarna samt bidraga till gemenskapen mellan Kina och Sverige.

Alla personer och företag som är intresserade av SCCC är välkomna att delta i SCCC. En person som vill bli medlem i SCCC, behöver fylla i en medlemsansökan vilken skall godkännas av styrelsen. Personer som är intresserade av SCCC’s aktiviteter, men inte vill bli medlemmar är också välkomna att delta i SCCC’s aktiviteter.