Samarbetsavtal undertecknat i Shijiazhuang

I april 2014 träffades företrädare för SCCC och handelskammaren i Shijiazhuang för undertecknandet av ett omfattande samarbetsavtal mellan parterna. Detta skedde på det nationella pingiscentret i Shijiazhuang. I ett gemensamt uttalande säger SCCCs ordförande Mr Henry Lee och Shiiazhuangs affairs office representant Mr Li:

-Vi är mycket glada att ha fått ett ömsesidigt samarbetsavtal på plats som kommer att utveckla och fördjupa våra relationer på många plan. Redan nu kan vi se många gemensamma affärsutvecklingsprojekt som kan komma alla parter till godo.

Undertecknade om avtal om samarbete mellan Swedish Chinese Chamber of Commerce och Shijiazhuangs handelskammare.

Undertecknadeceremonin sanktioneras av Shijiazhuang vice borgmästare Mrs Meng samt Shijiazhuangs foreigners affairs officedirektör Mr li. Syftet är att främja utbyte och samarbete mellan parterna med följande punkter:

1/ Informationsutbyte inom handelsrelaterad affärsinformation.
2/ Ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet mellan Sverige och Shijiazhuang för att ömsesidigt stärka den ekonomiska- och handelssamarbetet, och att stödja både partnernas internationella investeringar och ekonomisk handel.
3/ Besök och utbyten där båda sidor bör främja utbyte av affärsverksamhet och entreprenörer, att hjälpa företag vid delegationsbesök mellan länderna.

[pjc_slideshow slide_type=”shijiazhuang”]

Kort om Shijiazhuang:
Shijiazhuang är provinshuvudstad i Hebeiprovinsen. Totalt bor det mer än 90 miljoner människor i området som också omfattar Kinas huvudstad – Beijing. I Shijiazhuang bor det mer än 10 miljoner människor. Området har en mycket väl utbyggd infrastruktur och många internationella företag inom software, läkemedel, och teknik är etablerade här sedan flera år tillbaka. Här finns också en mycket stor marknad när det gäller jordbruk, handel och tillverkning. Provinsen erbjuder också generösa villkor och bidrag för företag och företagare som vill investera/lägga produktion i Shijiazhuang med omnejd.