SCCC signerar samarbetsavtal om promotion Tangshan

På bilden ses bl a Mr Sun, director of Tangshan Municipal Bureau of Business and Investment Promotion och 
Mr Henry Lee, Chairman of SCCC

Vid en högtidlig ceremoni den 22 november 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Swedish Chinese Chamber och Commerce (SCCC) och Tangshan Municipal Bureau of Business and Investment Promotion. Avtalet skall leda fram till att förbättra och utveckla de goda affärsrelationerna mellan Tangshan och Sverige genom ett s k one-stop service för svenska företag med etableringspolicys, affärslicenser, IPR o s v. SCCC och Tangshan skall också genomföra gemensamma seminarier i både Sverige och Kina samt genomföra kontakt-, promotion- och investmentresor till Tangshan. Gemensam samverkan med information om Tangshan inom Sverige och Europa kommer också att ske.

Avtalet bygger på samarbete 2015 rörande affärsrelationer, utveckling och en inkubator. One-stop service för svenska företag, exempelvis etableringspolicys, affärslicenser, IPR m m för SCCCs medlemmar.
[pjc_slideshow slide_type=”tangshan”]