Monthly Archives: februari 2015

Det här med att förlora ansiktet

  Kineserna har en lång tradition av heder, stolthet, patriotism och en önskan om att inte förlora sitt ansikte inför andra personer. Detta är inte bara på individnivå utan en familj, ett företag, en regering och till och med land har också ett ansikte som de måste skydda. Det går att få/ge/rädda/bevara/skydda och förlora ansiktet. Man förlorar

Read More

Celebert besök på Sveriges generalkonsulat i Shanghai

[pjc_slideshow slide_type=”celebert-besok-hos-sveriges-generalkonsulat-i-shanghai”] Celebert besök på Sveriges generalkonsulat i Shanghai med Jan-Mikael Lindström  Ambassadör, Bengt E. Johansson Consul General samt Ilmar Reepalu kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Mayor of Tangshan i samband med undertecknade av TANGMA projekt mellan Tangshan och Malmö 2010.