Daily Archives: 12 december, 2014

SCCC signerar samarbetsavtal om promotion Tangshan

Vid en högtidlig ceremoni den 22 november 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Swedish Chinese Chamber och Commerce (SCCC) och Tangshan Municipal Bureau of Business and Investment Promotion. Avtalet skall leda fram till att förbättra och utveckla de goda affärsrelationerna mellan Tangshan och Sverige genom ett s k one-stop service för svenska företag med etableringspolicys, affärslicenser,

Read More